LÀM VISA DU LỊCH PHÁP

Visa Pháp

Kết quả hình ảnh cho VISA PHÁP

 1. Visa du lịch 
 • Hộ chiếu gốc còn hạn trên 6 tháng đã ký ở trang thứ 3
 • 02 ảnh 4x6 nền trắng nhìn thẳng mặt
 • Sổ hộ khẩu, chứng minh thư, đăng ký kết hôn, giấy khai sinh trong trường hợp con đi cùng bố mẹ
 • Giấy tờ chứng minh công việc:

+ Đối với trường hợp là nhân viên: hợp đồng lao động/quyết định bổ nhiệm, đơn xin nghỉ phép, xác nhận lương 3 tháng gần nhất

+ Đối với trường hợp là chủ doanh nghiệp: đăng ký kinh doanh, báo cáo thuế 3 kỳ gần nhất, sao kê tài khoản công ty 3 tháng gần nhất

+ Đối với trường hợp hưu trí: thẻ hưu trí, sổ lĩnh lương hưu, quyết định nghỉ hưu

+ Đối với trường hợp là học sinh/sinh viên: thẻ học sinh/sinh viên, xác nhận của nhà trường

 • Giấy tờ chứng minh tài chính: xác nhận số dư sổ tiết kiệm, sao kê tài khoản cá nhân 3 tháng gần nhất, sổ đỏ nhà đất, giấy tờ đăng ký xe ô tô, thẻ tín dụng,…

 

Thông thường thời gian xử lý visa là 2 tuần làm việc, Quý khách sẽ phải có mặt tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ visa Pháp để lấy thông tin sinh trắc học theo lịch hẹn do HANOI ISO cung cấp. Vui lòng liên lạc trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn những thông tin chính xác nhất với trường hợp của Quý khách theo số điện thoại 0978.386.888

 

2. Visa công tác

 • Hộ chiếu gốc còn hạn trên 6 tháng đã ký ở trang thứ 3
 • 02 ảnh 4x6 nền trắng nhìn thẳng mặt
 • Sổ hộ khẩu, chứng minh thư, đăng ký kết hôn
 • Thư mời của bên Pháp (nêu rõ thông tin người được mời, thời gian đi, mục đích đi)
 • Giấy tờ chứng minh công việc: hợp đồng lao động/quyết định bổ nhiệm, quyết định cử đi công tác
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty ở Việt Nam, sao kê tài khoản công ty 3 tháng gần nhất, báo cáo thuế 3 kỳ gần nhất
 • Giấy tờ chứng minh tài chính: xác nhận số dư sổ tiết kiệm, sao kê tài khoản cá nhân 3 tháng gần nhất, sổ đỏ nhà đất, giấy tờ đăng ký xe ô tô, thẻ tín dụng,…

 

Thông thường thời gian xử lý visa là 2 tuần làm việc, Quý khách sẽ phải có mặt tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ visa Pháp để lấy thông tin sinh trắc học theo lịch hẹn do HANOI ISO cung cấp. Vui lòng liên lạc trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn những thông tin chính xác nhất với trường hợp của Quý khách theo số điện thoại 0978.386.888

3. Visa thăm thân

 • Hộ chiếu gốc còn hạn trên 6 tháng đã ký ở trang thứ 3
 • 02 ảnh 4x6 cm nền trắng nhìn thẳng mặt
 • Sổ hộ khẩu, chứng minh thư, đăng ký kết hôn
 • Thư mời gốc từ Pháp, photo hộ chiếu và thẻ cư trú của người mời (nếu có), giấy tờ chứng minh công việc, bảng lương 3 tháng của người mời
 • Giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người mời
 • Giấy tờ chứng minh công việc:

+ Đối với trường hợp là nhân viên: hợp đồng lao động/quyết định bổ nhiệm, đơn xin nghỉ phép, xác nhận lương 3 tháng gần nhất

+ Đối với trường hợp là chủ doanh nghiệp: đăng ký kinh doanh, báo cáo thuế 3 kỳ gần nhất, sao kê tài khoản công ty 3 tháng gần nhất

+ Đối với trường hợp hưu trí: thẻ hưu trí, sổ lĩnh lương hưu, quyết định nghỉ hưu

 • Giấy tờ chứng minh tài chính: xác nhận số dư sổ tiết kiệm, sao kê tài khoản cá nhân 3 tháng gần nhất, sổ đỏ nhà đất, giấy tờ đăng ký xe ô tô, thẻ tín dụng,…

 

Thông thường thời gian xử lý visa là 2 tuần làm việc, Quý khách sẽ phải có mặt tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ visa Pháp để lấy thông tin sinh trắc học theo lịch hẹn do HANOI ISO cung cấp. Vui lòng liên lạc trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn những thông tin chính xác nhất với trường hợp của Quý khách theo số điện thoại 0978.386.888

Kết quả hình ảnh cho PHÁP

 

#MT

 
Hotline: 0903210471