Hanoi (HAN) Đến Ho Chi Minh (SGN)BL

KHỞI HÀNH vào lúc Tháng Tư, Thứ Bảy 30

Hanoi

 

Ho Chi Minh

HAN 19:15

SGN 21:20

Bay thẳng

2h 5m

Hanoi Đến Ho Chi Minh
Pacific Airlines Co Ltd 785 Chuyến bay điều hành bởi Pacific Airlines Co Ltd
Hạng thường (H)

Hiển thị chi tiết chuyến bay -

 

Chi tiết chuyến bay

 

Hanoi (Hanoi Noibai Airport) Đến Ho Chi Minh (Ho Chi Minh Son Nhut Airport)
Hạng thường (H), Airbus 320 (320)
Khởi hành:    19:15  Tháng Tư, Thứ Bảy 30
Đi đến:     21:20  Tháng Tư, Thứ Bảy 30
Thời gian bay:  2h 5m

 

Tổng thời gian của hành trình: 2h 5m

Từ

VND

4,734,200

Bao gồm thuế và phíBL

KHỞI HÀNH vào lúc Tháng Tư, Thứ Bảy 30

Hanoi

 

Ho Chi Minh

HAN 20:45

SGN 22:50

Bay thẳng

2h 5m

Hanoi Đến Ho Chi Minh
Pacific Airlines Co Ltd 799 Chuyến bay điều hành bởi Pacific Airlines Co Ltd
Hạng thường (H)

Hiển thị chi tiết chuyến bay -

 

Chi tiết chuyến bay

 

Hanoi (Hanoi Noibai Airport) Đến Ho Chi Minh (Ho Chi Minh Son Nhut Airport)
Hạng thường (H), Airbus 320 (320)
Khởi hành:    20:45  Tháng Tư, Thứ Bảy 30
Đi đến:     22:50  Tháng Tư, Thứ Bảy 30
Thời gian bay:  2h 5m

 

Tổng thời gian của hành trình: 2h 5m

Từ

VND

4,734,200

Bao gồm thuế và phíBL

KHỞI HÀNH vào lúc Tháng Tư, Thứ Bảy 30

Hanoi

 

Ho Chi Minh

HAN 21:50

SGN 23:55

Bay thẳng

2h 5m

Hanoi Đến Ho Chi Minh
Pacific Airlines Co Ltd 805 Chuyến bay điều hành bởi Pacific Airlines Co Ltd
Hạng thường (H)

Hiển thị chi tiết chuyến bay -

 

Chi tiết chuyến bay

 

Hanoi (Hanoi Noibai Airport) Đến Ho Chi Minh (Ho Chi Minh Son Nhut Airport)
Hạng thường (H), Airbus 320 (320)
Khởi hành:    21:50  Tháng Tư, Thứ Bảy 30
Đi đến:     23:55  Tháng Tư, Thứ Bảy 30
Thời gian bay:  2h 5m

 

Tổng thời gian của hành trình: 2h 5m

Từ

VND

4,367,000

Bao gồm thuế và phíVN

KHỞI HÀNH vào lúc Tháng Tư, Thứ Bảy 30

Hanoi

 

Ho Chi Minh

HAN 07:00

SGN 09:10

Bay thẳng

2h 10m

Hanoi Đến Ho Chi Minh
Vietnam Airlines 227 Chuyến bay điều hành bởi Vietnam Airlines
Hạng thường (N)

Hiển thị chi tiết chuyến bay -

 

Chi tiết chuyến bay

 

Hanoi (Hanoi Noibai Airport) Đến Ho Chi Minh (Ho Chi Minh Son Nhut Airport)
Hạng thường (N), 350
Khởi hành:    07:00  Tháng Tư, Thứ Bảy 30
Đi đến:     09:10  Tháng Tư, Thứ Bảy 30
Thời gian bay:  2h 10m

 

Tổng thời gian của hành trình: 2h 10m

Từ

VND

4,367,000

Bao gồm thuế và phíVN

KHỞI HÀNH vào lúc Tháng Tư, Thứ Bảy 30

Hanoi

 

Ho Chi Minh

HAN 06:25

SGN 08:35

Bay thẳng

2h 10m

Hanoi Đến Ho Chi Minh
Vietnam Airlines 7255 Chuyến bay điều hành bởi Vietnam Airlines
Hạng thường (N)

Hiển thị chi tiết chuyến bay -

 

Chi tiết chuyến bay

 

Hanoi (Hanoi Noibai Airport) Đến Ho Chi Minh (Ho Chi Minh Son Nhut Airport)
Hạng thường (N), Airbus 321 (321)
Khởi hành:    06:25  Tháng Tư, Thứ Bảy 30
Đi đến:     08:35  Tháng Tư, Thứ Bảy 30
Thời gian bay:  2h 10m

 

Tổng thời gian của hành trình: 2h 10m

>

Để lại bình luận